Výsledky vyhľadávania

 1. GVOZDJÁK, Vladimír. Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 2. ŠKODOVÁ, Lenka. Meranie kreditného rizika korporátnych klientov. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 3. MURGAŠ, Roman - PILCH, Ctibor. K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 4. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. RPMN v teórii a praxi. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 12-20 online.
  článok

  článok

 5. STANOVÁ, Barbora. Kvalita prenosového kanálu úrokových sadzieb v eurozóne : dizertačná práca. Školiteľ: Jana Kotlebová. Bratislava, 2016. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MARKOVIČ, Peter - KADLEČÍK, Kristián - SMORADA, Marián. Evaluation of the customer's credit eligibility – design of rating model. In Economics and business management in the 21st century. International scientific conference. Economics and business management in the 21st century : [proceedings] : 3rd international scientific conference : 23rd - 24th november 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3983-7, s. 122-131 CD-ROM. VEGA 1/0008/14, APVV-15-0511.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Riešenie úverového rizika podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 90-93. VEGA 1/006/15.
  článok

  článok

 8. HUDEC, Martin. Credit indebtedness as convergence catalyst of economic regeneration in the V4 countries. - Registrovaný: Web of Science. In Innovations in science and education. International conference. Innovations in science and education : proceedings of CBU international conference, vol 4 : 23-25 March 2016, Prague, Czech Republic. - Prague : Central Bohemia university, 2016. ISSN 1805-9961, p. 172-178 online.
  článok

  článok

 9. MURGAŠ, Roman - PILCH, Ctibor. K systému riadenia úverového rizika vo vybranej komerčnej banke. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 10. HALIAKOVÁ, Lucia - PILCH, Ctibor. K riadeniu úverového rizika vo vybranej komerčnej banke. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Október 2015, roč. 2, č. 10, s. 1-16 online.
  článok

  článok