Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 23  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000151 xpca^"
 1. HORBULÁK, Zsolt. Stručné hospodárske dejiny Slovenska. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Ľubica Čierna. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 128 s. [7,964 AH]. VEGA 1/0239/19. ISBN 978-80-225-4827-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 2. Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). Elena Kašťáková a kolektív ; recenzenti: Zuzana Kittová, Dáša Bebiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 115 s. [8,15 AH]. VEGA 1/0546/17. ISBN 978-80-225-4664-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Základné východiská problematiky skúmania hospodárskych dejín ako súčasť komparácie hospodárskych systémov. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [73-82] CD-ROM. VEGA 1/0409/14. 1/0409/14, VEGA, Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov.
  článok

  článok

 4. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Vybrané črty hospodárskych systémov v období staroveku. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [83-97] CD-ROM. VEGA 1/0409/14. 1/0409/14, VEGA, Trendy vo vývoji komparatívnych ekonomických systémov.
  článok

  článok

 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena - MESZÁROŠOVÁ, Zuzana. Comparison of perception of external influences on family businesses in the Slovak Republic and in selected European country. In Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice. international scientific conference. Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice : Proceedings of the 7th International Scientific Conference: Zlín, April 23.-24. 2015. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8, s. 1510-1522 online.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Economic Activities of the Slovak Co-operatives in the Years 2010 to 2014. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 33, s. 142-151 online. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 7. BARTALOSOVÁ, Erika. Význam inovácií a konkurencieschopnosti z hľadiska vytvárania nových pracovných miest. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 57-67 CD-ROM. VEGA 1/0277/14. 1/0277/14, VEGA, Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.
  článok

  článok

 8. GREŠŠ, Martin. Dobehnú chudobné krajiny úrovňou príjmu bohaté krajiny? - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [307-315] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015. 017EU-4/2015, KEGA, Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov.
  článok

  článok

 9. MORVAY, Karol. Osobitosti formovania zamestnanosti a príjmov v sektoroch s rôznou technologickou náročnosťou. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, december 2013, roč. 1, č. 4, s. 13-23-online. VEGA 1/0340/11. 1/0340/11, VEGA, Formovanie znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike v post-lisabonskom období.
  článok

  článok

 10. LUPTÁČIK, Mikuláš - MAHLBERG, Bernhard. Eco-efficiency and eco-productivity change over time in a multisectoral economic system. In Working papers. - Bratislava : University of Economics in Bratislava. ISSN 1339-0430, 2013, no. 4, p. 1-30. VEGA 1/0906/12. 1/0906/12, VEGA, Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.