Výsledky vyhľadávania

 1. NACHEGA, Jean-Claude. A Cointegration analysis of broad money demand in Cameroon. Washington : International Monetary Fund, 2001. 38 s. IMF Working Paper, WP/01/26. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 2. SENHADJI, Abdelhak. Time-series estimation of structural import demand equations : a cross-country analysis. Washington : International Monetary Fund, 1997. 29 s. IMF working paper, WP/97/132. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. OTT, Richard. Vytváření poptávky. [Z angl. prel.] Stanislav Spanilý. 1. vyd. Praha : Grada, 1995. 221 s. ISBN 80-7169-205-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]

 4. HILDENBRAND, Werner. Market Demand : Theory and Empirical Evidence. 1. ed. Princeton : Princeton University Press, 1994. 205 s. Frontiers of Economic Research. ISBN 0-691-03428-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 5. BUI BINH THE. Metodológia krátkodobého štatistického prognózovania spotrebiteľského dopytu tovaru obyvateľstva : kandidátska dizertačná práca. Škol. Milan Kovačka. Bratislava, 1992. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. LENCZOVÁ, Terézia. Súčasné postavenie spotrebiteľa v ČSSR : Niektoré problémy. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav soc. rozv. a práce, 1990. 87 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. OSVJANNIKOV, Anatolij Aleksandrovič - PETTAJ, Iris Il'marovna - RIMAŠEVSKAJA, Natal'ja Michajlovna. Tipologija potrebitel'skogo povedenija. 1. izd. Moskva : Nauka, 1989. 237 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 8. Rynek i konsumpcja. 1. wyd. Wroclaw : Akademia Ekon. im. Oskara Langego, 1989. 177 s. Prace naukowe, Nr.469. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. SZTUCKI, Tadeusz. Rynek konsumenta. 1. wyd. Warszawa : Wyd. Ekon., 1989. 206 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. AMBRÓZI, Miroslav. Technický prieskum potrieb kardanových kĺbov spojovacích hriadeľov a zhodnotenie možností zavedenia ich výroby v koncerne ZVL : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Jozef Horčiak. Bratislava, 1989. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha