Výsledky vyhľadávania

 1. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 474 s. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part I. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. online 448 s. ISBN 978-80-8105-917-9. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity 2017: onlinové pravidlá : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 7. – 8. november 2017 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. online 286 s. ISBN 978-80-8105-919-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Kusá, Vanda Maráková, Martina Minárová. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM 218 s. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1346-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kongresové centrum SAV, Smolenický zámok, 8. - 9. november 2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. online [361 s.]. ISBN 978-80-8105-839-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: brands we love : conference proceedings from international scientific conference : 8th – 9th november 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Part II. Editors: Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková. 1st ed. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. online [505 s.]. ISBN 978-80-8105-841-7. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Marketing identity 2016: značky, ktoré milujeme. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing identity 2016: brands we love : conference proceedings from international scientific conference : 8th – 9th november 2016, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Part I. Editors: Dana Petranová, Jozef Matúš, Dáša Mendelová. 1st ed. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. online [475 s.]. ISBN 978-80-8105-840-0. ISSN 1339-5726.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Marketing identity 2015: digital life. International scientific conference. Marketing identity: digital life - part II. : conference proceedings from international scientific conference : 10th - 11th november 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. CD-ROM [573 s.]. ISBN 978-80-8105-780-9. ISSN 1339-5726. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Marketing identity: digital life - part II.

  elektronická kniha

 9. Marketing identity 2015: digital life. International scientific conference. Marketing identity: digital life - part I. : conference proceedings from international scientific conference : 10th - 11th november 2015, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st ed. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2015. CD-ROM [535 s.]. ISBN 978-80-8105-779-3. ISSN 1339-5726. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Marketing identity: digital life - part I.

  elektronická kniha

 10. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

  elektronická kniha