Výsledky vyhľadávania

 1. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ZVONČEKOVÁ, Janka. Nástroje politického marketingu pri stanovovaní pozícií v zahraničnej politike štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SEMERÁDOVÁ, Tereza - WEINLICH, Petr. Marketing na Facebooku a Instagramu : využijte naplno organický dosah i sponozorované příspěvky. 1. vydání. Brno : Computer Press, 2019. 192 s. ISBN 978-80-251-4959-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. GODIN, Seth. This is Marketing : You Can't be Seen Until You Learn to See. 1st Edition. London : Penguin Business, 2019. 267 s. ISBN 978-0-241-37014-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Marketing and Market Facing Product and Technological Innovations : Monograph. Reviewers: Marek Roszak ... [et al.]. 1st Edition. Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. 179 s. ISBN 978-83-63978-75-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. Recenzenti: Jana Přikrylová, Václav Stříteský. 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha : GRADA, 2018. 285 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/9rY1CP6smm> ISBN 978-80-247-5869-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KONŠTIAK, Pavol. Teoretické a praktické aspekty merchandisingového manažmentu maloobchodnej jednotky : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 93 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4509-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje : POP, POS, in-store, shopper marketing. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 504 s. ISBN 978-80-271-0252-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. GÚČIK, Marián et al. Marketing podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Mária Rostášová, Milota Vetráková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 248 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-812-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II. : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. Recenzenti: Alena Kusá, Martina Minárová, Ladislav Mura. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2018. 279 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0802/16. ISBN 978-80-557-1452-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]