Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Pavol. Obchodné modely v maloobchode : explikatívny faktor vývoja hodnotovej ponuky formátov predajní a rozvoja maloobchodnej siete : inauguračná prednáška : študijný odbor: 3.3.10 Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 108 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4551-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. TOMAN, Marian. Stratégie implantácie distributéra v maloobchode : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2017. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [204 s., 13,18 AH]. VEGA 1/0376/17. ISBN 978-80-225-4452-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PAHOLKOVÁ, Barbora et al. Inovácie v retailovom biznise : ako vytvárať inovácie. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2016 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4260-9, s. 85-94 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Effects of modernization of retail management. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 4, s. 36-46 online.
  článok

  článok

 6. KRIŽAN, František et al. Heterogeneity of shopping centers' attractiveness in Bratislava. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geographia Technica : an International Journal for the Progress of Scientific Geography. - Cluj : Cluj University Press, 2016. ISSN 1842-5135, 2016, vol. 11, no. 2, pp. 61-68. VEGA 1/0082/15, VEGA 1/0540/16.
  článok

  článok

 7. LESÁKOVÁ, Dagmar. Retail management friendly to older consumers. In Knowledge – Economy – Society. Knowledge – Economy – Society : strategies, concepts and instruments of management. - Cracow : Foundation of the Cracow Uniwersity of Economics, 2016. ISBN 978-83-65173-72-0, p. 123-132. VEGA 1/0224/1.
  článok

  článok

 8. ORGONÁŠ, Jozef et al. Inovácie pri podnikaní v maloobchode. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 35, s. 343-351. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok

 9. HANZLÍČEK, Lukáš. Uplatňovanie sortimentnej politiky v maloobchode : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2016. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Analysis of the retail trends in Slovakia in relation to the global trends. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business. International scientific conference. Marketing management, trade, financial and social aspects of business : conference proceedings of the 4th international scientific conference : october 20 - 21, 2016, Košice, Slovak Republic. - Košice : Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016. ISBN 978-80-225-4293-7, s.
  článok

  článok