Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Jana. Medzinárodný menový fond v súčasnom nestabilnom ekonomickom vývoji vo svete : dizertačná práca. Školiteľ: Jozef Makúch. Bratislava, 2016. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KOTLEBOVÁ, Jana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. When credit matters – possible room for ECB's success in quantitative easing from selected EA members' point of view. In International conference on finance and banking. Proceedings of the 15th international conference on finance and banking : 13-14 october 2015, (Prague, Czech Republic). - Opava : Silesian University in Opava, 2016. ISBN 978-80-7510-186-0, s. 209-220. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 3. ŠIRAŇOVÁ, Mária - KOTLEBOVÁ, Jana. Distribution of liquidity throught the CBPP3 and ABSPP programs and credit capacity in the euro area member states. In European Union future perspectives: innovation, entrepreneurship & economic policy. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2016. ISBN 978-953-7320-24-9, p. 109-128 [1,4 AH]. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 4. JANČÍKOVÁ, Eva - PÁSZTOROVÁ, Janka. Banking Union and the stability of the financial system in EU. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 391-398 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DRŽKA, Michal. Pokrízový vývoj sociálnych nerovnováh v eurozóne. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 106-114 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 6. GERTLER, Ľubomíra. Procesy menovej integrácie v histórii a ich posolstvo. In Hradecké ekonomické dny 2015. mezinárodní vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2015 : ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference : sborník recenzovaných příspěvků : Hradec Králové, 3. a 4. února 2015. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISSN 978-80-7435-546-2, s. 195-200.
  článok

  článok

 7. DRŽKA, Michal. Slovak experience of the European Monetary Union. In Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. International workshop. Ten years of membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union : proceedings of the international workshop : july 1-2, 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Opava : Silesian University in Opava, 2014. ISBN 978-80-7510-073-3, s. 48-58 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. DRŽKA, Michal. Vývoj krízy v eurozóne. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 128-136 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BARTÓKOVÁ, Ľudmila - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Labour markets of EMU countries in the context of OCA. - Registrovaný: Web of Science. In Emerging markets queries in finance and business. Procedia economics and finance : Emerging markets queries in finance and business : 24-27 October 2013, Tîrgu Mureş, Romania. - [s.l.] : Elsevier, 2014. ISSN 2212-5671, 2014, vol. 15, pp. 146-153. VEGA 1/0892/13.
  článok

  článok

 10. NEMEC, Marián. Externá nerovnováha v eurozóne – problém nielen deficitov, ale aj prebytkov na bežnom účte. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2014. ISSN 1336-5711, 2014, č. 3, s. 1-10 online. VEGA 1/0613/12. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok