Výsledky vyhľadávania

 1. Introducing the GRI Sustainability Reporting Process A : How-to: Handbook for all G4 Reporters. [Amsterdam] : ​Global Reporting Initiative (GRI), [2018]. USB. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. e-book [290 s.]. ISBN 978-92-824-5935-5.
  Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie

  elektronická kniha

 4. International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd International conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Magdaléna Drastichová ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. CD-ROM [1137 s.]. ISBN 978-80-248-3911-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  International conference on european integration 2016

  elektronická kniha

 5. Global trends to 2030: can the EU meet the challenges ahead? [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. online [79 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2796/25769> ISBN 978-92-79-38394-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. TARGET annual report 2014 [elektronický zdroj]. June 2015. Frankfurt am Main : European Central Bank, 2015. online [81 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2866/755975> ISBN 978-92-899-1903-6. ISSN 1725-4884.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. International conference on european integration 2014. International conference. International conference on european integration 2014 : proceedings of the 2nd International conference on european integration 2014 : may 15 – 16, 2014, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Magdaléna Drastichová, Kateřina Dvoroková ... [et al.]. Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. CD-ROM [776 s.]. ISBN 978-80-248-3388-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Únia práva: od Paríža po Lisabon : história zmlúv Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2012. online [56 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2860/90923> ISBN 978-92-824-3521-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ICEI 2012. International conference. ICEI 2012 : proceedings of the 1st International conference on european integration 2012 : 17th - 18th may, 2012, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Editors: Iva Honová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. 1st ed. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2012. online [329 s.]. ISBN 978-80-248-2685-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. European congress of the regional science association international. New challenges for european regions and urban areas in a globalised world : [proceedings] from 51st European congress of the regional science association international and 37th Spanish regional science association conference : 30. 8. - 3. 9. 2011 Barcelona, Spain [elektronický zdroj]. [Barcelona] : [Spanish Regional Science Association], 2011. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha