Výsledky vyhľadávania

 1. How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. Editors: Junchi Ma, Katarína Brocková ; reviewers: András Inotai, Tianpin Kong. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2019. online 152 s. [11,10 AH]. Dostupné na : <https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2019/09/How-Slovakia...pdf> ISBN 978-615-81063-1-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ALFRANSEDER, Emanuel et al. Indicators for the Monitoring of Central Counterparties in the EU [elektronický zdroj]. [1st edition]. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2018. online 54 s. [3,45 AH]. Occasional Paper Series, No 14/March 2018. ISBN 978-92-9472-039-9. ISSN 2467-0669.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. HRIVÍK, Pavol - KUCHARČÍK, Rudolf - KLIMAČEK, Richard. Slovakia's Road into the European Union and the Slovak Presidency in the Council : Facts, Events and Connections on Accession of the Slovak Republic to the EU, Presidency Forms in the Union and on Slovakia's Presidency in the Council of Ministers. Reviewers: Alexandru Burian, Jaroslav Chovanec, Lidiia Karpenko. 1st Edition. Odessa : Oripa Napa, 2018. [152 s.] [8,08 AH]. ISBN 978-966-394-102-8.
 5. DUJAVA, Daniel. Limity konvergencie nových členských štátov Európskej únie. Recenzenti: Ján Lisý, Menbere Workie Tiruneh, Martin Lábaj. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 106 s. [6,9 AH]. VEGA 1/0246/16. ISBN 978-80-225-4441-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BITTMANNOVÁ, Bianka. Jednotný trh Európskej únie a jeho vplyv na svetovú ekonomiku : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2017. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. BAŠOVÁ, Alena. Integrácia trhov ako predpoklad pre cezhraničné obchodovanie s elektrickou energiou. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 3, s. 6-15.
  článok

  článok

 8. HUDEC, Martin. Competitive research and development in the European Union. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 42-52 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 9. FIFEKOVÁ, Elena - FIFEK, Edmund. Výkonnosť a konkurenčná schopnosť Európskej únie a jej členov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Edita Nemcová, Roman Chandoga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [78 s., 3,6 AH]. VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-4378-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podpora sociálnych inovácií v programoch EÚ. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 16-26 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok