Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 44  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000213 xpca^"
 1. KMEŤOVÁ, Oľga. Čo prinesie nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb do zodpovednosti pri podnikaní? In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 1/2016, roč. 15, č. 35, s. 84-96.
  článok

  článok

 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Charakteristika vybraných foriem podvodov a protiprávneho konania v podnikovej praxi. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1-12 online.
  článok

  článok

 3. BOROŠOVÁ, Lucia. Organizovaný zločin ako bezpečnostná hrozba v regióne Severného Kaukazu v kontexte vnútornej bezpečnosti Ruskej federácie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 50-55 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Afrika a Medzinárodný trestný súd. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 285-291 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. HAJNIKOVÁ, Tatiana. Akčný plán projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ako súčasť protikorupčných opatrení v Slovenskej republike a v rámci EU. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 171-178 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. BOROŠOVÁ, Lucia. Organizovaný zločin v Rusku a jeho dopad na sociálno-ekonomickú sféru spoločnosti. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 1, s. 41-49.
  článok

  článok

 7. LISOŇ, Miroslav et al. Kriminálna polícia III : falšovanie a pozmeňovanie peňazí. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISSN 1335-1370, 2015, roč. 23, č. 2, s. 175-185.
  článok

  článok

 8. ČONKOVÁ, Andrea - ČONKA, Peter. Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy. - Trnava : Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. ISSN 1338-0982, 2015, roč. 6, č. 3, s. 160-175 online.
  článok

  článok

 9. HULLOVÁ, Monika et al. Kriminálna polícia IV : mravnostná kriminalita. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISSN 1335-1370, 2015, roč. 23, č. 3, s. 156-172.
  článok

  článok

 10. BELÁŇOVÁ, Benita. Vývoj bezpečnostných incidentov v oblasti IS/IT. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.