Výsledky vyhľadávania

  1. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
    časopis

    časopis

  2. Trestné právo s vysvetlivkami, 1. až 3. zväzok : aktualizácia právnych predpisov. Bratislava : Iura Edition. 4x ročne
    časopis

    časopis