Výsledky vyhľadávania

 1. Open Government in Biscay. Paris : OECD, 2019. 175 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-biscay_e4e1a40c-en> ISBN 978-92-64-99910-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Digital Government Review of Sweden : Towards a Data-driven Public Sector. Paris : OECD, 2019. 123 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-sweden_4daf932b-en> ISBN 978-92-64-45055-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Digital Government in Peru : Working Closely with Citizens. Paris : OECD, 2019. 80 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-in-peru_0c1eb85b-en> ISBN 978-92-64-40586-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Making Decentralisation Work : A Handbook for Policy-Makers. Paris : OECD, 2019. 202 s. OECD Multi-level Governance Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/making-decentralisation-work_g2g9faa7-en> ISBN 978-92-64-31302-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Integrity Review of Argentina : Achieving Systemic and Sustained Change. Paris : OECD, 2019. 293 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-argentina_g2g98ec3-en> ISBN 978-92-64-30790-2.
  kniha

  kniha

 6. Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). Reviewer: Emília Beblavá. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online 260 s. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Práva miest a ich ochrana : decentralizácia Slovenska : Košice 1993 - Bratislava 1994 - Bratislava 2019. upravené a doplnené vydanie. Bratislava : Únia miest Slovenska : Klub primátorov miest Slovenskej republiky, 2019. 211 s. ISBN 978-80-972006-9-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Integrity Review of Mexico City : Upgrading the Local Anti-corruption System. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico-city_9789264306547-en> ISBN 978-92-64-30653-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
 10. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]