Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,č. 1-6. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. Žilina : Poradca, 2014. 12x ročne. ISSN 1337-0448 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Verejná správa

  časopis

 2. 2014 ,č. 7-13. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. Žilina : Poradca, 2014. 12x ročne. ISSN 1337-0448 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,č. 1-52. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST, 2014. 26x ročne. ISSN 1335-650X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1-2. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. 2x ročne. ISSN 1337-2955 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,č. 1-2. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2014. 2x ročne. ISSN 1335-7182 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 6. 2014 ,č. Február-December. Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. Bratislava : SON MEDIA, 2014. 6x ročne. ISSN 1337-2459 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2014 ,č. 20-21. ČasOpis : študentský odborný časopis. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. 2x ročne. ISSN 1337-9593 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. 1-6. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. Žilina : Poradca, 2013. 12x ročne. ISSN 1337-0448 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Verejná správa

  časopis

 9. 2013 ,č. 7-13. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. Žilina : Poradca, 2013. 12x ročne. ISSN 1337-0448 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,č. 19. ČasOpis : študentský odborný časopis. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. iná periodicita. ISSN 1337-9593 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis