Výsledky vyhľadávania

 1. MATULKOVÁ, Mariana. Poisťovníctvo po novelách zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 35-118.
  článok

  článok

 2. MATULKOVÁ, Mariana. Novela zákona o zdravotnom poistení. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 9, s. 233-242.
  článok

  článok

 3. ZÁBORSKÝ, Ján. Pobočky poisťovní na Slovensku silnejú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok

 4. ZÁBORSKÝ, Ján. "Neživot" rástol len opticky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok

 5. MEDVEC, Matúš. Kybernetická bezpečnosť v poisťovníctve – hrozba i príležitosť. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 11-15.
  článok

  článok

 6. ROMANČÍKOVÁ, Eva. Poisťovne a životné prostredie. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Marec 2016, roč. 3, č. 3, s. 1-6.
  článok

  článok

 7. CHRASTINOVÁ, Zuzana. Poistenie - nástroj na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 5-20 online.
  článok

  článok

 8. MAJDAN, Martin. Komunikácia ponúk poistenia veľkých rizík. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2016. ISSN 1338-5127, 2016, roč. 8, č. 1, s. 45-52.
  článok

  článok

 9. KUNERTOVÁ, Tereza. Zelená kniha o retailových finančních službách. Další regulace za dveřmi? In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 1, s. 30-32 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214992/2016-1 (1).pdf>
  článok

  článok

 10. Předsedkyně AČPM Jiřina Nepalová: Role pojišťovacího makléře je významná. In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 1, s. 6-7 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0214992/2016-1 (1).pdf>
  článok

  článok