Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 7. odborný seminár v Trenčianskych Tepliciach, 28.-30. jún 2010 : [zborník abstraktov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM. VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0169/10, IPG 2317116/10, IPG 2317123/10. ISBN 978-80-225-2999-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie) : Bratislava, 26. november 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2837-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Ročná správa 2007 : Slovenská asociácia poisťovní [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2008. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 4. Annual report 2007 : Slovak insurance association [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak insurance association, 2008. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Aktuárska veda v teórii a v praxi. Vedecký seminár. Aktuárska veda v teórii a v praxi : zborník zo 6. vedeckého seminára : Bratislava, 7. december 2007 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2443-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. CIPRA, Michal. Finanční management pojišťoven [elektronický zdroj]. FINAL, 1999. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]