Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Riešené testy z matematiky a logiky. Recenzenti: Vladimír Mucha, František Peller. Bratislava : Letra Edu, 2019. [83 s.] [3,61 AH]. VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-30-3.
 2. MUCHA, Vladimír - PÁLEŠ, Michal. Teória pravdepodobnosti pre ekonómov : s podporou jazyka R. Recenzenti: Jozef Fecenko, Martin Šeleng. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 299 s. [10 AH]. VEGA 01/0120/18. ISBN 978-80-89962-21-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 3. GOGA, Marián. Jeho veličenstvo, hlavolam. 1. vyd. Bratislava : DAXE, 2017. 180 s. [9 AH]. ISBN 978-80-89429-57-8.
 4. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Matematika 2 v príkladoch. Recenzenti: Mária Timková, Štefan Berežný. 1. vyd. Košice : TypoPress - Tlačiareň, 2017. 122 s. [6,1 AH]. ISBN 978-80-8129-077-0.
 5. KADEROVÁ, Andrea et al. Matematika pre 1. ročník : učebný text. Recenzovali: Jozef Fecenko ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [380 s., 19,46 AH]. ISBN 978-80-225-4277-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PÁLEŠ, Michal. Riešenie niektorých výpočtových úloh v prostredí MAXIMA [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [6 s., 1 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PÁLEŠ, Michal. Riešenie niektorých výpočtových úloh v prostredí MS Mathematics [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [9 s., 1 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. PÁLEŠ, Michal. Riešenie niektorých úloh lineárnej algebry v prostredí MS Excel [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [7 s., 1 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FECENKO, Jozef - PÁLEŠ, Michal. Pseudoinverzná matica [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2016. online [8 s., 5,29 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. ŠUMANOVÁ, Radka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Matice odvodov a ich využitie pre potreby zamestnávateľa. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 1805-0638, 2016, roč. 5, č. 1, s. 37-42 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok