Výsledky vyhľadávania

 1. KLINGER, Tomáš - TEPLÝ, Petr. The Nexus between systemic risk and sovereign crises. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 1, s. 50-69.
  článok

  článok

 2. FIČURA, Milan - WITZANY, Jiří. Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 278-301.
  článok

  článok

 3. JENČOVÁ, Sylvia. Využitie pyramídovej sústavy ukazovateľov. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. ŠVÁBOVÁ, Lucia - ĎURICA, Marek. Korelačná analýza prediktorov použitých v bankrotných predikčných modeloch na Slovensku. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2016. ISSN 1337-0839, 2016, roč. 10, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok

 5. KUĽKOVÁ, Katarína - STANKOVIČOVÁ, Iveta. Analýza postojov obyvateľov SR k riziku pri investovaní. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 2, s. 3-14.
  článok

  článok

 6. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - NOVOTNÝ, Jan. Shluková analýza skoků na kapitálových trzích. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 2, s. 127-144.
  článok

  článok

 7. PROKEINOVÁ, Renáta. Modelovanie spotrebiteľského správania v spotrebe mäsa na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 3-8. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  článok

  článok

 8. JUŠČÁKOVÁ, Zuzana. Socioekonomický a kultúrny status žiaka a jeho školská úspešnosť. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 1, s. 43-49. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0200343/fss0115.pdf>
  článok

  článok

 9. LITTVOVÁ, Zuzana. Človek, ktorý sa hral s číslami : Jacob Bernoulli (1654-1705). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 12.
  článok

  článok

 10. LIPTÁKOVÁ, Erika - MIKUŠ, Lukáš. Zhlukovanie priemyselných odvetví v Poľsku podľa ich finančných výsledkov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 6, s. 81-89. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0210227/fss0615.pdf>
  článok

  článok