Výsledky vyhľadávania

 1. World Telecommunication/ICT Indicators Database : Chronological Time Series 1960-2017. 22nd Edition. Geneva : International Telecommunication Union, 2018. USB [x] s. ITU Publications. ISBN 978-92-61-26141-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [211 s.]. ISBN 978-80-225-4258-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník abstraktov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. CD-ROM [31 s.]. ISBN 978-80-225-4259-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : Herľany, 6.-8. apríl 2010 [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2966-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. júl 2010 Malá Ida [elektronický zdroj]. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3016-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze. Vědecká konference. Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze : sborník příspěvků : 1. ročník vědecké konference pořádaný katedrou Statistiky a pravděpodobnosti (FIS) a katedrou Mikroekonomie (FPH) : Praha, 20. září 2007 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-254-0275-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří - HILL, Martin. Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2005. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. MAREK, Luboš. Statistika pro ekonomy : aplikace [elektronický zdroj]. Praha : Professional Publishing, 2005. CD-ROM. ISBN 80-86419-68-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 9. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří. Statistická analýza experimentálních dat [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2004. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. MELOUN, Milan - MILITKÝ, Jiří. Kompendium statistického zpracování dat [elektronický zdroj]. Praha : ACADEMIA, 2002. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]