Výsledky vyhľadávania

 1. TVRZ, Stanislav - VAŠÍČEK, Osvald. The Great recession in the Non-EMU Visegrád Countries: A Nonlinear DSGE model with time-varying parameters. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 3, s. 207-235.
  článok

  článok

 2. MIHALIKOVÁ, Eva - KOREŇOVÁ, Darina. Modelové a účtovné zobrazenie financovania školstva v zriaďovateľskej pôsobností obcí. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 122-135.
  článok

  článok

 3. FRENSCH, Richard - HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen. Trade in parts and components across Europe. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 3, s. 236-262.
  článok

  článok

 4. Analysis of structural differences and asymmetry of shocks between the Czech Economy and the Euro Area. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 1, s. 34-49.
  článok

  článok

 5. VETRÁKOVÁ, Milota - MAZÚCHOVÁ, Ľudmila. Model riadenia pracovnej motivácie v hoteloch. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 2, s. 68-76.
  článok

  článok

 6. MELICHERČÍK, Igor - SZÜCS, Gábor - VILČEK, Igor. Investment strategies in the funded pillar of the Slovak pension system. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 2, s. 133-151.
  článok

  článok

 7. DRASTICHOVÁ, Magdaléna. Contribution of environmental voluntary schemes to sustainable development in the European union. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 3, s. 301-321.
  článok

  článok

 8. TVRZ, Stanislav. The relevance of financial frictions in V4 countries from the DSGE perspective. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 3, s. 111-118.
  článok

  článok

 9. KRESTA, Aleš - ZELINKOVÁ, Kateřina. Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 2, s. 75-81.
  článok

  článok

 10. PAWLASOVÁ, Pavlina. Factors affecting users’ satisfaction with online group buying: a social exchange theory approach. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 2, s. 97-107.
  článok

  článok