Výsledky vyhľadávania

  1. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4709-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : habilitačná prednáška : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-25-4709-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. HAINING, Robert P. - LI, Guangquan. Modelling Spatial and Spatial-Temporal Data. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2020. 608 s. Chapman & Hall/CRC: Statistics in the Social and Behavioral Sciences Series. ISBN 978-1-4822-3742-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Handbook of Metaheuristics. 3rd Edition. Cham : Springer, 2019. 604 s. International Series in Operations Research & Management Science, Volume 272. ISBN 978-3-319-91085-7. ISSN 0884-8289. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. RENDER, Barry. Quantitative analysis for management. 13th ed. Harlow : Pearson, 2018. 597 s. ISBN 978-1-292-21765-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 13, prezenčne 2]
  7. DUJMOVIĆ, Jozo. Soft Computing Evaluation Logic : The LSP Decision Method and Its Applications. Hoboken : Wiley, 2018. 880 s. ISBN 9781119256458. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. ARBIA, Giuseppe. Spatial Econometrics : A Broad View. Boston : now Publishers, 2016. 124 s. Foundations and Trends in Econometrics, 8: 3-4. ISBN 978-1-68083-172-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. BJORNLAND, Hilde C. - THORSRUD, Leif Anders. Applied time series for macroeconomics. 2. utg. Oslo : Gyldendal Akademisk, 2015. 318 s. ISBN 978-82-05-48089-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. GUPTA, Aparna. Risk management and simulation. CRC Press/Taylor & Francis Group, 2014. 491 s. Mathematics/Finance. ISBN 978-1-4398-3594-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]