Výsledky vyhľadávania

 1. EU reference scenario 2016 : energy, transport and GHG emissions : trends to 2050 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [217 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2833/001137> ISBN 978-92-79-52374-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Nekonferenčný recenzovaný zborník v rámci riešenia projektov „VEGA, KEGA, APVV, ENER SUPPLY“ [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [209 s.]. ISBN 978-80-225-3207-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Obnoviteľné nosiče energie - východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónov. Medzinárodná vedecká konferencia. Obnoviteľné nosiče energie - východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Kapušany 1.-3.4.2009 [elektronický zdroj]. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2787-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Tepelná energia - CZT - energia pre všetkých. Medzinárodná odborná konferencia. Tepelná energia - CZT - energia pre všetkých : 5. október - 6. október 2006, Trnava [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská teplárenská, a.s., 2006. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha