Výsledky vyhľadávania

 1. Danubius Magnus - Gabčíkovo. 1. vyd. Bratislava : T.R.T. Médium, 1993. [100] s. ISBN 80-88767-02-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros : Stupeň Gabčíkovo. Energetická časť. 1. vyd. Bratislava : Gora, 1990. 58 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. Výchova vodohospodárskych kádrov : Seminár. 1. vyd. Bratislava : Dom techn. ČSVTS, 1988. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Gidroenergetika v stranach-členach SEV : Opyt sotrudničestva. 1. izd. Moskva : Sovet ekon. vzaimopomošči, 1988. 58 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 5. BROŽA, Vojtěch. Vodní hospodářství a vodní stavby. 1. vyd. Praha : Stát. nakl. techn. lit., 1988. 195 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 6. Zborník práce a štúdie 108 109 110 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu, 1985. 187 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Komplexné riešenie úprav tokov v podmienkach podnikov povodí : zborník prednášok : Piešťany 27.-29.10.1981. Žilina : Dom techniky ČSVTS, 1981. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. Zborník práce a štúdie 101 102 103 104 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Príroda, 1981. 273 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Zborník veda a výskum praxi 67 68 69 : Výskumný ústav vodného hospodárstva. Bratislava : Príroda, 1981. 292 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. JŮVA, Karel - PUSTĚJOVSKÝ, Rudolf - HRABAL, Antonín. Malé vodní nádrže. Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1980. 271 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha