Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁK, Róbert. Electromobility in the European Union and in the Slovakia and its development opportunities. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 316-326. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 2. BREZINA, Ivan. Infraštruktúra elektromobilných nabíjacích staníc na Slovensku. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4256-2, s. [1-9] CD ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 3. DEÁKOVÁ, Stanislava. Špecifiká automobilového priemyslu na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok


 4. ADAMOVSKÝ, Peter. Innovation to drive future auto industry. In The Slovak Spectator [elektronický zdroj]. - Bratislava : The Rock, 2015, 2. február 2015, [2 NS].
  článok

  článok


 5. PÁSZTOROVÁ, Janka. The International expansion of Chinese companies on the example of the automotive industry. In Actual economy: local solutions for global challenges: ACE - 2015+. International conference. Actual economy: local solutions for global challenges: ACE - 2015+ : 2nd International conference : Prague, 10-11 December, 2015. - Prague : [S.n.], 2015, p. 272.
  článok

  článok


 6. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁK, Emil. The Dependence of blanked edge quality to punch-die clearance in blanking of automotive sheets. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISSN 1337-7094, 2015, č. 32, s. 111-114 online.
  článok

  článok


 7. GEŽÍK, Pavel. Metódy optimalizácie transportu s cieľom znižovania emisií. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 8. MIERESOVÁ, Lucia - MATIAŠOVIC, Róbert. Riešenie okružnej úlohy so zámerom zníženia emisií v leteckej doprave EÚ. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 9. REIFF, Marian. Riadenie logistických činností s cieľom znižovania emisií skleníkových plynov. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 10. ŠOFRANKO, Miroslav - BREZINA, Ivan. Modifikácie úlohy okružných jázd s minimalizáciou emisií. In Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník príspevkov z workshopu : 1. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 18. jún 2015, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4105-3, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok