Výsledky vyhľadávania

 1. International Scientific Days 2018. International Conference. International Scientific Days 2018: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : Conference proceedings, May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Alena Andrejovská, David Babayan ... [et al.]. Praha : Wolters Kluwer, 2018. online 2737 s. VEGA 1/0502/17, APVV – 16-0244, KEGA 038SPU-4/2016. ISBN 978-80-7598-180-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Piešťany, 5. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Radoslav Bujnovský, Milan Macák. 1. vydanie. Piešťany : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017. online [156 s.]. ISBN 978-80-89417-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MORRIS, Michael. Fertilizer use in African agriculture : lessons learned and good practice guidelines : Africa fertilizer policy toolkit [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. Directions in development. ISBN 978-0-8213-6880-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]