Výsledky vyhľadávania

 1. Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie agrochemikálií v poľnohospodárstve = scientific journal for rational utilization of agrochemicals in agriculture. Nitra : SPU v Nitre. 4x ročne. ISSN 1335-2415. Dostupné na : http://agrochemia.uniag.sk/
  časopis

  časopis

 2. Journal of Food, Agriculture and Environment : science and technology. - Registrovaný: Current Contents Connect. Helsinki : WFL Publ. 4x ročne. ISSN 1459-0255. Dostupné na : https://www.wflpublisher.com/Journal_Pages/General-information
  časopis

  časopis

 3. Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for economics, management and trade. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědelská fakulta. 2x ročne. ISSN 1212-5598
  časopis

  časopis

 4. Annales agronomiques. Paris : Institut National de la Recherche Agronomique. 6x ročne
  časopis

  časopis

 5. Poľnohospodárstvo. Bratislava : NOI. Mesačník. ISSN 0551-3677
  časopis

  časopis

 6. Coopération agricole. Paris : Produits Sandoz S.A. Nedefinovaný
  časopis

  časopis

 7. Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for animals sciences. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědelská fakulta. Iná periodicita. ISSN 1212-558X
  časopis

  časopis

 8. Collection of scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice : series for crop sciences. České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědelská fakulta. Iná periodicita. ISSN 1212-0731
  časopis

  časopis

 9. Économie rurale. Paris : Société Francaise d'Economie Rurale. obmesačník. ISSN 0013-0559
  časopis

  časopis

 10. Věstník Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky. Praha : Min. zem. a výživy ČSR. obmesačník
  časopis

  časopis