Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - ŠIMÁNKOVÁ, Katarína. Tradícia a inovácia v gastronómií. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 43-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku. Recenzenti: Viera Kubičková, Juraj Janech. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 206 s. [13,16 AH]. VEGA 1/0635/14. ISBN 978-80-225-4317-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2016. 20 s. VEGA 1/0635/14.
 4. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016 [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Malgorzata A. Jarossová, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Elżbieta Weiss, Igor Kačeňák. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [219 s., 13,8 AH]. VEGA 1/0635/14. ISBN 978-80-225-4300-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ROGOVSKÁ, Vanda. Nové trendy v oblasti potravín. In MMK 2014. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2014 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník V. : 15. - 19. prosince 2014 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661423. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8, s. 598-607 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 6. KOSIOROWSKA, Małgorzata - SOŁTYSIK, Mariusz - SOŁTYSIK, Violetta. Jak odczytywać etykiety. Wrocław : Ekoedukacja, [2011]. 10 s. ISBN 978-83-929416-4-4.
 7. CHEBEŇ, Juraj. Uvedenie škály slaných mrazených palaciniek : prípadová štúdia, november 2003. 1. vyd. [s.l.] : TIPIAK, 2003. 34 s. ISBN [nemá]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]