Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Kríza: Keď nám tečie do topánok...ešte to nemusí znamenať koniec, ale rozhodne by sme mali robiť niečo s topánkami! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 4/2008, roč. 13, zoš. 51, s. 10-16.
  článok

  článok

 2. KULHAVY, Ernest. K jednomu z aspektů podnikové politiky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2014. ISSN 1211-5622, 2014, roč. 24, č. 3, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. JANDERA, Jan. Společenská odpovědnost organizací (CSR), její hodnocení a posuzování. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2014. ISSN 1211-5622, 2014, roč. 24, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 4. LYSÁ, Ľudmila. Štatistické riadenie procesov. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 364-372.
  článok

  článok

 5. URBAN, Jan. Síla velkých podniků je v jejich politické moci. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 0026-8720, 2013, roč. 48, č. 1, s. 6-9.
  článok

  článok

 6. BÍRO, Richard. Integrovaný systém manažérstva v elektrárenskej spoločnosti. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2011. ISSN 1335-9231, 2011, roč. 19, č. 1, s. 10-12. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2011-pdf/casopis-kvalita-1-2011>
  článok

  článok

 7. Najväčšie spoločnosti sveta. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2011. ISSN 1338-2527, 2011, č. Máj, s. 40-45.
  článok

  článok

 8. HRON, Jan - MACÁK, Tomáš. Adaptive organization design based on system integration. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2011. ISSN 0139-570X, 2011, vol. 57, no. 12, pp. 565-572.
  článok

  článok

 9. MAŤOVÁ, Hana. Diagnostické metódy na odhalenie možných príčin problémov v podniku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 334-338. VEGA 1/0466/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok

 10. ZUZČÁK, Peter - ŠTOFKOVÁ, Katarína. Dôsledky hospodárskej krízy na podnikateľské subjekty. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2010. ISSN 1336-5878, 2010, roč. 6, č. mimoriadne číslo, s. 665-668. VEGA 1/0757/09. Dostupné na : <http://www.keuniza.sk/konferencia/upload/zbornik.pdf>
  článok

  článok