Výsledky vyhľadávania

  1. Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade. 2x ročne s 1 mimoriadnym číslom. Dostupné na : <http://www.vusem.sk/sk/vedecky-casopis> ISSN 1338-435X.
    elektronický časopis

    elektronický časopis

  2. Key to economic science and managerial sciences. Hague : Nijhoff. dvojtýždenník. ISSN 0165-4748
    časopis

    časopis