Výsledky vyhľadávania

 1. Poradca. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca. 13x ročne. ISSN 1335-1583. Dostupné na : http://www.poradca.sk
  Poradca

  časopis

 2. Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Goodwill. 4x ročne. ISSN 1337-9798. Dostupné na : http://www.goodwill.eu.sk
  časopis

  časopis

 3. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Dostupné na : <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Spracovaný v EKO-INDEX. Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni. 4x ročne. Dostupné na : <www.fek.zcu.cz/tvp> ISSN 1805-0603.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. 5.Forbes

  Forbes : Slovensko. - Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Barecz & Conrad Media. 12x ročne. ISSN 1338-2527
  časopis

  časopis

 6. Harvard business review. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Boston : Harvard Business School Publ. 6x ročne. ISSN 0017-8012. Dostupné na : https://hbr.org/
  časopis

  časopis

 7. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. 2x ročne. ISSN 1337-0839. Dostupné na : https://fpedas.uniza.sk/~ke/vedecky-casopis-ems
  časopis

  časopis

 8. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1363-3589. Dostupné na : https://www.palgrave.com/gp/journal/41299
  časopis

  časopis

 9. International Business Review. - Registrovaný: Current Contents Connect. Amsterdam : Elsevier. 6x ročne. ISSN 0969-5931. Dostupné na : https://www.sciencedirect.com/journal/international-business-review
  časopis

  časopis

 10. 10.Profit

  Profit. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : PETIT PRESS. 26x ročne. ISSN 1335-4620. Dostupné na : http://profit.etrend.sk/
  časopis

  časopis