Výsledky vyhľadávania

 1. Management, economics and business development in the new european conditions. International scientific conference. Management, economics and business development in the new european conditions : VII. international scientific conference : May 28th - 29th, 2008 in Brno - Rozdrojovice [elektronický zdroj]. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-214-3893-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Management, economics and business development in the new european conditions. International scientific conference. Management, economics and business development in the new european conditions : VI. international scientific conference : May 23th - 24th, 2008 in Brno - Rozdrojovice [elektronický zdroj]. Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-7204-582-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch. Medzinárodná vedecká konferencia. Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch : medzinárodná vedecká konferencia : Zvolen, november 2006 [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006. CD-ROM. VEGA 1/2609/05 Procesne orientovaný controlling a manažment kvality v podnikoch drevospracujúceho priemyslu, KEGA 5/2049/05 Manažérstvo kvality, KEGA 10/2051/05 Dištančné vzdelávanie v oblasti metód zlepšovania efektívnosti a účinnosti komplexného manažérstva kvality. ISBN 80-228-1683-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha