Výsledky vyhľadávania

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. A Descriptive Approach to Decision Making and the Decision-Making Style. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [139 s.] [6,30 AH]. Innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Band 511. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-3-339-11218-7.
 2. DUGAS, Jaroslav et al. Manažérska informatika. Recenzenti: Peter Mesároš, Branislav Kršák. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. 416 s. [20,7 AH]. ISBN 978-80-973219-3-2.
 3. MIHALOVIČ, Matúš et al. Data Science: využitie metód strojového učenia na prediktívnu analýzu podnikových dát : záverečná správa z riešenia projektu I-18-107-00. Bratislava, 2019. 13 s. I-18-107-00.
 4. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 31 s. [1,55 AH]. ISBN 978-80-225-4665-2.
 5. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. REMEŇOVÁ, Katarína. Manažérske simulácie : manažment tržieb a cien v manažérskej simulácii Ludus. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Dušan Masár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 103 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4652-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 7. Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. Nadežda Jankelová a kolektív ; editor: Paulína Paprskárová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 112 s. [5,5 AH]. VEGA MŠ SR a SAV 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-043-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5.
 9. Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. Zuzana Joniaková a kol. ; redakčné a zostaviteľské práce: Paulína Paprskárová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. CD-ROM 235 s. [12,9 AH]. VEGA 1/0109/17, VEGA 1/0135/17, VEGA 1/0631/19, VEGA 1/0412/19, VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0447/19. ISBN 978-80-7556-058-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. Manažment. Recenzenti: Adriana Csikósová, Emília Duľová Spišáková. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. [343 s.] [17,15 AH]. VEGA 1/0651/18. ISBN 978-80-248-4276-9. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 1]