Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 1-2. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015. 2x ročne. ISSN 1336-8818 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,no. 1-5. Asian Business & Management. New York : Palgrave Macmillan, 2015. 4-5x ročne. ISSN 1472-4782 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,Č. 1-2. Creative and knowledge society : international scientific journal. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-4465 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,č. 1-3. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. 3x ročne. ISSN 1336-3301 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 5. 2015 ,no. 1. Group & Organization Management : an International Journal. Newbury Park : SAGE Publ., 2015. 6x ročne. ISSN 1059-6011 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,no. 1-3 + 2 príl.. Global focus : the EFMD business magazine. Brussels : EFMD, 2015. 4x ročne [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,č. 1. Journal of Management and Business : Research and Practice. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-0494 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,Nr. 7-12 + 1 príl.. Manager Magazin : Wirtschaft aus erster Hand. Hamburg : Manager Magazin Verlagsgesellschaft, 2015. 12x ročne. ISSN 0341-4418 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2015 ,č. 27-30. Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. 4x ročne. ISSN 1337-0510 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,č. 1-6. Moderní řízení. Praha : Economia, 2015. 12x ročne. ISSN 0026-8720 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis