Výsledky vyhľadávania

 1. NECKAŘ, Petr. Leteckú prepravu ovplyvňuje cena ropy a zmeny tokov tovaru. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN [nemá], január-február 2016, roč. 11, č. 58, s. 16-17.
  článok

  článok

 2. KOLÁŘ, Vojtěch. Letecké přepravy zažívají odliv na moře. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 9, s. 18-19.
  článok

  článok

 3. BLAŽEJ, Ján. Bratislava chce viac leteckého carga. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. novembra 2015, roč. 25, č. 44.
  článok

  článok

 4. BLAŽEJ, Ján. Vrtkavý biznis obchádza Slovensko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 14. mája 2015, roč. 25, č. 19, s. 56-59.
  článok

  článok

 5. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 6. BLAŽEJ, Ján. Bratislava má šancu v leteckom cargu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. novembra 2014, roč. 24, č. 45.
  článok

  článok

 7. NOVÁK SEDLÁČKOVÁ, Alena - TURIAK, Marek. Svetové letecké aliancie. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2014. ISSN 1337-0839, 2014, roč. 8, č. 1, s. 36-40.
  článok

  článok

 8. TVARDZÍK, Jozef. "Prekuknutý" Ryanair. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 26. septembra 2013, roč. 23, č. 38, s. 41.
  článok

  článok

 9. KAZDA, Antonín et al. Future airports development strategies. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 2, s. 19-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174581/2_2013en.pdf>
  článok

  článok

 10. TOMOVÁ, Anna. Kvalita, cena a koordinácia ako hlavné problémy liberalizácie trhov podzemnej obsuhy na letiskách v EÚ. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 2, s. 42-50.
  článok

  článok