Výsledky vyhľadávania

 1. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 1223 s. ISBN 978-80-571-0247-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MARCIN JAKUBÍKOVÁ, Hana. Osobitosti konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe na príklade konkrétnych obcí : dizertačná práca. Školiteľ: Antónia Kovalčíková. Bratislava, 2018. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. OKRUHLICA, František - ŠEBEJOVÁ, Katarína - DEBNÁR, Milan. Výročná správa. Recenzenti: Štefan Majtán, Ľuboš Vančo. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. ISBN 978-80-7598-094-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, v jednoduchom účtovníctve za rok 2016 - k 31. decembru 2016 : bez chýb, pokút a penále : pokladničná kniha : účtovné prípady : výsledok hospodárenia : výročná správa. Žilina : Poradca, 2017. 96 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Štandardy IAASB. Lektorovali: Július Nagy, Ján Užík. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. 204 s. ISBN 978-80-972525-0-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. DUBIELOVÁ, Veronika - NIŽŇANSKÝ, Jaroslav. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 151 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-020-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. FARKAŠ, Richard. Nová účtovná smernica Európskej únie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 164 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-059-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. FARKAŠ, Richard. Účtovná závierka obchodných spoločností v Slovenskej republike. 6. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 244 s. Ekonómia, 452. ISBN 978-80-8078-558-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. GALLIMBERTI, Carlo Maria - MARRA, Antonio - PRENCIPE, Annalisa. Consolidation : preparing and understanding consolidated financial statements under IFRS : updated to the new IFRS 10 and 11. London : McGraw-Hill Education, 2013. xii, 351 s. ISBN 978-0-0771-6096-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. FARKAŠ, Richard. Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 308 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-572-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]