Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 148  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000325 xpca^"
 1. PAKŠIOVÁ, Renáta et al. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : záverečná správa projektu VEGA 1/0512/16 : začiatok riešenia: január 2016; ukončenie riešenia: december 2018. Bratislava, 2019. [20 s.]. VEGA 1/0512/16.
 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Špecifiká účtovania zásob spôsobom A v sústave podvojného účtovníctva. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 16. máj 2016, roč. 13, č. 9, s. 2-3.
  článok

  článok

 3. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Osobitosti aktuálneho princípu účtovníctva štátu a samosprávy. In Spravodajca vo verejnej správe : odborný mesačník účtovných, daňových a mzdových aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-9377, 26. február 2016, roč. 10, č. 2, s. 3-6.
  článok

  článok

 4. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Časové rozlíšenie – akruálny princíp. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 5, s. 10-14.
  článok

  článok

 5. SKLENKA, Miloš. Rezervy v účtovníctve podnikateľov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 7-8, s. 2-10. VEGA 1/0122/14. 1/0122/14, VEGA, Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky.
  článok

  článok

 6. SKLENKA, Miloš. Rezervy v účtovníctve podnikateľov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 9, s. 2-12. VEGA 1/0122/14. 1/0122/14, VEGA, Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky.
  článok

  článok

 7. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Pohľadávky ako súčasť majetku obcí a ROPO. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 10, s. 12-18.
  článok

  článok

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek v podnikteľských účtovných jednotkách. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 12-23. VEGA 1/0122/14. 1/0122/14, VEGA, Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky.
  článok

  článok

 9. MADĚRA, František. Verný a pravdivý obraz a hlavné prvky účtovnej závierky: slovenský príklad. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 7-8, s. 82-90.
  článok

  článok

 10. KRŠEKOVÁ, Marianna. Provisions and temporary items of assets as the important tools achieve a true and fair view of the business entities’ accounting. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 593-602 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (100%).
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.