Výsledky vyhľadávania

 1. ZHAO, Liang. Market equilibrium of the agricultural product target price insurance and its moral hazard premium. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 5, s. 215-224.
  článok

  článok

 2. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka - NOVÁK, Petr. Cost and reimbursement analysis of selected hospital diagnoses via activity-based costing. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 3, s. 50-61.
  článok

  článok

 3. KOPECKÝ, Martin - NOVÝ, Ivan. Řízení mzdových nákladů prostřednictvím strategické segmentace pozic v konceptu Job Families. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 1, s. 2-19.
  článok

  článok

 4. VÝROSTOVÁ, Eva. Využitie ABC a TOC pri rozhodovaní o produktovom mixe. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 4, s. 1-12.
  článok

  článok

 5. PAVLÍK, Tomáš. Ako využiť metódu ABC vo svoj prospech. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 5, s. 52-53.
  článok

  článok

 6. MITÁČEK, Michal. Stanovení výkonnostních měřítek řízení pracovního výkonu pomocí metody ABC. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2015. ISSN 1805-0603, 2015, č. 4, s. 12-20. Dostupné na : <http://www.fek.zcu.cz/tvp/doc/akt/4-2015-clanek-2.pdf>
  článok

  článok

 7. CVEČKOVÁ, Mária. Náklady v podvojnom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 11, s. 39-53.
  článok

  článok

 8. HÝBLOVÁ, Eva. Analysis of mergers in Czech agricultural companies. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 10, pp. 441-448.
  článok

  článok

 9. KOSTKOVÁ, Albína. Nákladové kalkulácie pri vyhodnocovaní ziskovosti podniku. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 23. - 24. október 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3982-1, s. 293-296 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PAVEL, Jan. Transakční náklady veřejných výdajových programů. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 4, s. 411-424.
  článok

  článok