Výsledky vyhľadávania

  1. MAŘÍK, Miloš. Metody oceňování podniku : proces ocenění základní metody a postupy. 4. upravené a rozšířené vydání. Praha : Ekopress, 2018. 551 s. ISBN 978-80-87865-38-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. RYBÁROVÁ, Daniela. Aplikovaná analýza rizika v podmienkach znaleckej praxe : habilitačná prednáška : študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 42 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4423-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  3. GERTLER, Paul J. Impact evaluation in practice. 2nd edition. Washington : The World Bank : IDB/Inter-American Development Bank, 2016. 335 s. ISBN 978-1-4648-0779-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Marián Židó. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 119 s. ISBN 978-80-225-3928-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  5. Guidance on transfer pricing documentation and country-by-country reporting. Paris : OECD, 2014. 44 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/guidance-on-transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting_9789264219236-en> ISBN 978-92-64-21922-9. ISSN 2313-2604. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. SCHMIDLIN, Nicolas. The Art of Company Valuation and Financial Statement Analysis : A Value Investor's Guide with Real-life Case Studies. Chichester : Wiley, 2014. 250 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-118-84309-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Aktuálne problémy znalca - ekonóma v procese znaleckého dokazovania pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci : zborník vedeckých statí. Vedeckí recenzenti Gustáv Kasanický, Anna Neumanová. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. 135 s. ISBN 978-80-554-0757-9.
  8. RAMANAUSKAITĖ, Agnė. The model of intellectual capital evaluation and presentation in financial statements. Vilnius : Vilnius university, 2013. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Gustáv Kasanický, Anna Neumanová. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. 128 s. ISBN 978-80-554-0501-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. VOZÁR, Martin - KOMORNÍK, Jozef. Oceňovanie podnikov. Bratislava : KARTPRINT, 2012. 249 s. ISBN 978-80-89553-07-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]