Výsledky vyhľadávania

  1. Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. ISSN 1339-8288
    časopis

    časopis


  2. Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. nepravidelná periodicita. ISSN 1335-809X
    časopis

    časopis