Výsledky vyhľadávania

 1. Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov. 3x ročne. ISSN 1335-5813. Dostupné na : http://asocfin.sk/financny-manazer-casopis-saf/
  časopis

  časopis

 2. The Review of Corporate Finance Studies. New York : Oxford University Press. 2x ročne. ISSN 2046-9128
  časopis

  časopis

 3. Journal of Business Finance & Accounting. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Oxford : John Wiley and Sons. 5x ročne. ISSN 1468-5957. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/loi/14685957
  časopis

  časopis

 4. The Bank of America journal of applied corporate finance. New York : Stern Stewart Management Services. štvrťročník. ISSN 1078-1196
  časopis

  časopis

 5. The Continental bank journal of applied corporate finance. New York : Stern Stewart Management Services. 4x ročne. ISSN 0898-4484
  časopis

  časopis

 6. Financial Management : Journal of the Financial Management Association. - Registrovaný: Current Contents Connect. Tampa : The Financial Management Association. 4x ročne. ISSN 0046-3892. Dostupné na : https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1755053x
  časopis

  časopis