Výsledky vyhľadávania

  1. PETIT, Philippe. Toute la fonction: achats. 3e éd. Paris : Dunod, 2016. 453 s. ISBN 978-2-10-074896-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. TREMBOŠOVÁ, Miroslava - DUBCOVÁ, Alena - CIVÁŇ, Marek. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva. Recenzenti: Viliam Lauko, Peter Mederly. Nitra : Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2016. 175 s. Prírodovedec, 647. VEGA 1/0799/14. ISBN 978-80-558-1103-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. TREMBOŠOVÁ, Miroslava et al. Nákupné správanie obyvateľstva mesta Nitry : vývoj a zmeny. Recenzenti: František Križan, Jana Mistríková. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. 169 s. VEGA 1/0799/14, VEGA 1/0874/14. ISBN 978-80-552-1601-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. MONTEIL, Thierry - VELLA, Sébastien. Gestion et management des achats. Paris : Vuibert, 2015. 227 s. Just in time. ISBN 978-2-311-62050-4. ISSN 2274-178X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. ČERVENÝ, Radim - HANZELKOVÁ, Alena - KEŘKOVSKÝ, Miloslav. Strategie nákupu : krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2013. xvii, 155 s. C. H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-414-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. FENDER, Michel - BARON, Franck. Pratique du supply chain management. Paris : DUNOD, 2012. 199 s. L'usine nouvelle. ISBN 978-2-10-057459-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. LATTENBERG, Vivien. Event aneb Úspěšná akce krok za krokem : příručka pro organizátory. Brno : Computer Press, 2010. 257 s. ISBN 978-80-251-2397-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. HARRIS, Rick - HARRIS, Chris - WILSON, Earl. Tvoríme materiálové toky : príručka o štíhlom zásobovaní pre profesionálov z výrobných odvetví. Preložili: Michal Uherčík, Milan Botka. Žilina : Slovenské centrum produktivity, 2009. 93 s. ISBN 978-80-89333-11-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. BRUEL, Olivier. Politique d'achat et gestion des approvisionnements. 3e éd. Paris : DUNOD, 2008. 266 s. ISBN 978-2-10-051970-5. [Počet ex. : 20, z toho voľných 18, prezenčne 2]
  10. BRUEL, Olivier. Politique d'achat et gestion des approvisionnements. 2e éd. Paris : DUNOD, 2005. 297 s. ISBN 2-10-049207-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]