Výsledky vyhľadávania

 1. NOVYSEDLÁK, Martin. Využitie vernostných systémov pri vyvolaní impulzívneho nákupu : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MESÁROŠOVÁ, Katarína. Spokojnosť, dôvera a lojalita v procesoch nákupného rozhodovania : dizertačná práca. Školiteľ: Dagmar Lesáková. Bratislava, 2019. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. GAJDOŠ, Jozef. Kritériá hodnotenia dodávateľov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 3, s. 18-22 online.
  článok

  článok

 4. TKÁČ, Michal, ml. - DELINA, Radoslav - SABOLOVÁ, Martina. Analysis of request for proposals in construction industry. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2016, vol. 20, no. 1, pp. 104-117 online. VEGA 1/0855/14.
  článok

  článok

 5. RICHNÁK, Patrik. Organizácia nákupu v podniku ako zdroj konkurenčnej výhody na trhu. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 23-30 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. LESÁKOVÁ, Dagmar. Composite evaluation of customer satisfaction. In Marketing and Business Development international conference. Journal of international conference on Marketing & Business Development : 3rd Marketing and Business Development international conference, Bucharest-Romania, June 25th-27th, 2015. - Bucharest : Bucharest university of economic studies publishing house, 2015. ISSN 2344-5130, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 168-175 online. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Zefektívni elektronické trhovisko verejné obstarávanie? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 4, s. 2-5.
  článok

  článok

 8. ČERNÝ, Matej. Procesy využívané pri obstarávaní štandardizovaného aplikačného softvéru. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 37-43 CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Attributes of satisfaction with foodshops among older shoppers. In Annals of Marketing Management & Economics. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press. ISSN 2543-8840, 2015, vol. 1, no. 1, pp. 65-75. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 10. SABOLOVÁ, Martina - TKÁČ, Michal, ml. Characterization of procurement process in the construction company. - Registrovaný: Scopus. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. ISSN 1810-4967, 2015, vol. 12, no. 4, pp. 166-170 online. I-15-109-00.
  článok

  článok