Výsledky vyhľadávania

 1. MEKYŇOVÁ, Júlia. Nové spôsoby platenia. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 35.
  článok

  článok

 2. KOLÁŘ, Vojtěch. Základem exportu není jen levná přeprava. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 12, s. 36-37.
  článok

  článok

 3. MIŠÍK, Martin. 10 tipov, ako udržať pozornosť zákazníka. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 12, s. 43.
  článok

  článok

 4. STADLMANN, Christian - KASS, Magdalena. Covernance of international distributors through incentive travel programmes: insights from manufacturing entrprises. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 4, s. 14-23.
  článok

  článok

 5. KOTORA, Bohumír. Cloud přináší nové možnosti i v logistice. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 12, s. 20-23.
  článok

  článok

 6. MALEGA, Peter - CIBUĽOVÁ, Blažena. Riadenie logistického reťazca v podniku a jeho optimalizácia. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2016. ISSN 1337-7094, 2016, č. 33, s. 49-53.
  článok

  článok

 7. PAVLÍK, Emil. Bližšie, rýchlejšie, lepšie. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 26-27.
  článok

  článok

 8. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Transparentnosť e-obchodov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 7-8, s. 90-92.
  článok

  článok

 9. NOVOTNÝ, Radek. Kvalitní česká logistika vs. lákavé Polsko. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 5, s. 38-39.
  článok

  článok

 10. ZÁBORSKÝ, Ján. Budúcnosť mobilných platieb je v redukcii stresu a nepohodlia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 21. mája 2015, roč. 25, č. 20, s. 50-52.
  článok

  článok