Výsledky vyhľadávania

 1. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Distribučná politika vybranej spoločnosti a zvyšovanie jej kvality využívaním moderných distribučných a logistických riešení : dizertačná práca. Školiteľ: Ferdinand Daňo. Bratislava, 2019. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Patrik Richnák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 114 s. [8,23 AH]. I-19-104-00. ISBN 978-80-225-4649-2.
 3. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠTETKA, Peter. Odbytová stratégia : praktikum. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 214 s. [15,17 AH]. ISBN 978-80-225-4560-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. Zostavovateľ: Ferdinand Daňo ; recenzenti: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Štefan Žák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 120 s. [6 AH]. VEGA 1/0380/17. ISBN 978-80-225-4451-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 5. PRUŽINSKÝ, Michal. Trend in distribution channels of food products. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 291-298 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. DRÁBIK, Peter - MIKUŠKA, Pavel. Dizajn alternatívneho distribučného kanálu ako dôsledok dynamického rozvoja možností online prostredia. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 75-91. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 7. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Zvýšenie kvality služieb distribučného kanála zavedením inovatívnej dodávateľskej služby "zajtra alebo zadarmo". In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 8. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana - OKASOVÁ, Zuzana. Konsolidácia dodávok tovaru a jej prínos do vzájomnej spolupráce dodávateľa a zákazníka. In ISeC 2016. International virtual conference. ISeC 2016 : proceedings : interdisciplinary scientific econference : international virtual conference : july 11 - 15, 2016. - Bratislava : Nexsys, 2016. ISBN 978-80-972051-3-3, [S. 1-6] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 9. DRÁBIK, Peter - ZÁMEČNÍK, Peter. Key aspects of logistics for online store and multi-channel distribution. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, p. 97-111. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 10. BOLEK, Vladimír - KOKLES, Mojmír. Zefektívni elektronické trhovisko verejné obstarávanie? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 3, s. 2-7.
  článok

  článok