Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava - BELÁŇOVÁ, Benita - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Komunikácia v malých a stredných podnikoch SR. Recenzenti: Jozef Králik, Marta Matulčíková, Igor Václav. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. [99 s.] [8,21 AH]. VEGA 1/0309/18. ISBN 978-80-7556-036-0.
 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia - POSPÍŠILOVÁ, Jana. Soziale Netzwerke – Medien, die die interkulturelle Kommunikation stürzen. In Interkulturelle Kommunikation im Wandel der Zeit : Stellungnahmen zu gegenwärtigen Problemen Europas aus Sicht unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. ISBN 978-3-8300-9134-9, s. 151-166. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 3. TRNOVCOVÁ, Daniela. Komunikácia podniku v podmienkach hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2016. 161 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Proces individualizácie a metódy vytvárania spoločensklých typov vo fikcii. In Author - Vision - Boundaries - Television. Author - Vision - Boundaries - Television : monografia. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-69-0, s. 199-216.
  článok

  článok

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Verbálna komunikácia a jazyk ako komunikačné médium. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 2, s. 90-96 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. LIPIANSKA, Júlia - ĎURFINOVÁ, Adriana. Media relations. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 206-215 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. LOYDLOVÁ, Miroslava - ACZEL, Alfonz. Krízová komunikácia v potravinárskom podniku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 235-244 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. PÁPAIOVÁ, Adriana. Predpoklady efektívnej komunikácie na pracovisku. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. ISSN 1337-9321, 2015, roč. 7, č. 3, s. 42-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TÉREKOVÁ, Soňa. Political euphemisms. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4155-8, s. 101.
  článok

  článok

 10. PÁPAIOVÁ, Adriana. Effective communication in business environment. In Sprachkompetenz in der Wissenschaft : zborník vedeckých prác / Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8082-862-2, s. 138-143 CD-ROM.
  článok

  článok