Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Situácia na trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: Obchod a marketing. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 131 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4703-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BELEŠOVÁ, Svetlana. Faktory prostredia v potravinárskom odvetví SR. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2008. 103 s. Štúdia, č. 137/2008. ISBN 978-80-8058-482-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. Fiškálne, zdravotné a sociálne dopady zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku a v medzinárodnom kontexte. Medzinárodný seminár. Fiškálne, zdravotné a sociálne dopady zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku a v medzinárodnom kontexte : zborník z medzinárodného seminára konaného pod záštitou ministra financií SR Jána Počiatka : Bratislava, 19. apríla 2007. Bratislava : Nadácia F. A. Hayeka, 2007. 93 s. ISBN 978-80-969709-1-9.
 4. BELEŠOVÁ, Svetlana. Štrukturálne zmeny v slovenskom potravinárskom priemysle v rokoch 1999-2003. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2005. 35 s. Štúdia, č. 85/2005. ISBN 80-8058-373-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. BELEŠOVÁ, Svetlana - MERAVÁ, Eva. Vývoj štrukturálnych zmien v potravinárstve do roku 2004. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2005. 44 s. Štúdia, č. 101/2005. ISBN 80-8058-398-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Nissin Food Products Co., Ltd. : annual report 2003 : whenever, wherever, however. Tokyo : Nissin Food Products Co., Ltd., 2003. 39 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Investment Development Company - I.D.C. : výročná správa 2001. Bratislava : I.D.C. Holding, a.s., [2002]. 27 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. JAMBOROVÁ, Mária. Strukoviny : situačná a výhľadová správa - máj 2002. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2002. 17 s. ISBN 80-8058-247-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. MATOŠKOVÁ, Dagmar. Konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu podľa metódy PAM. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2002. 41 s. ISBN 80-8058-260-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. 10.Zemiaky

  TIBENSKÁ, Helena. Zemiaky : situačná a výhľadová správa - apríl 2002. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, 2002. 14 s. ISBN 80-8058-253-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]