Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír. Informačné technológie a počítačová gramotnosť. Recenzenti: Mojmír Kokles, Janka Chládecká. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. [120 s.] [5,173 AH]. ISBN 978-80-225-4864-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. Digitalizácia podnikov a aplikovanie digitálnych technológií v podnikových procesoch : recenzovaný zborník vedeckých statí. Diana Bednarčíková a kolektív ; recenzenti: Vladimír Bolek, Terézia Romanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 85 s. [4,4 AH]. ISBN 978-80-225-4889-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2020 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.12.2020 Bratislava, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 91 s. [6,23 AH]. ISBN 978-80-225-4725-3.
 4. ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie služieb podnikovej informatiky so zameraním na podniky sieťových odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2019. 121 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2019 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13.9.2019 Skalica, Slovensko. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 49 s. [3,04 AH]. ISBN 978-80-225-4688-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and the Maturity Level of Strategic Alignment with IT. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Rastislav Šupšák. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 80 s. [4,31 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-7598-662-7.
 7. MARKOVIČ, Peter - DORČÁK, Peter - POLLÁK, František. Multimédiá v procese výučby manažérskych predmetov. Recenzenti: Jakub Soviar, Radoslav Delina. 1. vydanie. Prešov : Bookman, s. r. o., 2019. 100 s. [4,8 AH]. KEGA 025EU-4/2017. ISBN 978-80-8165-380-3.
 8. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Informačné technológie v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník vedeckých statí. Zostavovatelia: Miloš Bodiš, Vladimír Bolek ; recenzenti: Anita Romanová, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [170 s.] [8,4 AH]. ISBN 978-80-225-4580-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. Zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Daniel Kastl, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 55 s. [3,35 AH]. ISBN 978-80-225-4567-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha