Výsledky vyhľadávania

 1. PEŠKO, Dušan. Dva pohľady na využitie nástrojov BI. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-4787, 2015, roč. 11, č. 1-2, s. 14. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_1_2_2015_inz.Zni0.pdf>
  článok

  článok

 2. BUBENÍČEK, Martin. Mít, či nemít ERP. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, červenec-srpen 2015, roč. 21, č. 7/8, s. 25.
  článok

  článok

 3. LACKO, Ľuboslav. Nové trendy BI – dôraz na analýzu transakčných a prevádzkových údajov. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2015. ISSN 1335-4787, 2015, roč. 11, č. 1-2, s. 16-17.
  článok

  článok

 4. ŠENKERY, Ľuboš. Nové pohľady na podnikové IT systémy. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. November-december, s. 33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195103/GW011_012_2014lowres.pdf>
  článok

  článok

 5. TRAXLER, Jiří. Efektívny retail a podnikový informačný systém. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 2, s. 20.
  článok

  článok

 6. HRABĚ, Pavel. Blueprint of application architecture reference model - extended and updated view. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 1, s. 76-93. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195112/2014_01_ita.pdf>
  článok

  článok

 7. REŠOVSKÝ, Marek. Kvalita dát ako základ efektívneho riadenia. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2013. ISSN 1335-4787, 2013, roč. 9, č. 10, s. 37. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_10_2013_inz.drve.pdf>
  článok

  článok

 8. LUSKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína. Aktuálne trendy a prístupy k integrácii manažérksych systémov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878, 2013, č. 2, s. 41-50. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0181907/Cislo22013.pdf>
  článok

  článok

 9. HRAŠKOVÁ, Dagmar - BIELIKOVÁ, Alžbeta - CHLEBÍKOVÁ, Darina. Flexibilná interná dokumentácia dopravného podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 192-196.
  článok

  článok

 10. MAHDAL, Marek. Účtovníctvo v oblakoch. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2013. ISSN 1335-4787, 2013, roč. 9, č. 6-7, s. 36. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_06_07_2013v3_inz.QVTq.pdf>
  článok

  článok