Výsledky vyhľadávania

  1. Trendy v systémoch riadenia podnikov. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy v systémoch riadenia podnikov : 7. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov : Herľany, 9.-10. november 2004 [elektronický zdroj]. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2004. CD-ROM. ISBN 80-8073-202-7.
    elektronická kniha

    elektronická kniha