Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠÚNOVÁ, Ema. Maldivy - ostrovy viery a nádeje. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2013. ISSN 1335-9258, 2013, roč. 21, č. 2, s. 40-45.
  článok

  článok

 2. BUČEK, Milan. Development of new geographies : focus on economic and industrial governance and their effects on economic and social upgrading in Central Europe. In Défis futurs du nouveau monde urbain : quel modèle de développement pour la ville marocaine? : actes de la rencontre scientifique internationale : Rabat, 1-2 octobre 2012. - Rabat, 2012, s. 90-95. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 3. RUBISOVÁ, Michaela. Rozvojové krajiny v ére globalizácie. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [501-508].
  článok

  článok

 4. GRANČAY, Martin. Biele mesto Belehrad. In Slovo : spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : [s. n.], 2009. ISSN 1336-2984, 2009, roč. 11, č. 42-43, s. 57.
  článok

  článok

 5. GRANČAY, Martin. Lenin v zajatí ľadu. In Slovo : spoločensko - politický týždenník. - Bratislava, 2009, 2009, roč. 11, č. 40, s. 37.
  článok

  článok

 6. MIŠÚNOVÁ, Ema. Národné parky Kene a ich význam pre cestovný ruch. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Geo-servis, 2007. ISSN 1335-9258, 2007, roč. 15, č. 2, s. 48-53.
  článok

  článok

 7. MIŠÚNOVÁ, Ema - VLČKOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. 297 s. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/UWptdZKeiD> ISBN 978-80-225-2337-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 8. TOMKOVÁ, Beáta. Humanitárna kríza v Darfure. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta medzinárodných vzťahov. Almanach 2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2061-6, s. 191-197.
  článok

  článok

 9. MIŠÚNOVÁ, Ema - VLČKOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2004. 319 s. ISBN 80-225-1810-7. [Počet ex. : 19, z toho voľných 17, prezenčne 1]
 10. MIŠÚNOVÁ, Ema - VLČKOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. 319 s. ISBN 80-225-1632-5. [Počet ex. : 40, z toho voľných 39, prezenčne 1]