Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2018 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 337 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Higher Education in Mexico : Labour Market Relevance and Outcomes. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-mexico_9789264309432-en> ISBN 978-92-64-30940-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MUSSET, Pauline - FIELD, Simon. Vocational Education and Training in Estonia. Paris : OECD, 2019. 79 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/vocational-education-and-training-in-estonia_g2g9fac9-en> ISBN 978-92-64-31308-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 349 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 345 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. 40 rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 1977 - 2017. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 76 s. ISBN 978-80-557-1276-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2015 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016. 339 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [227 s.]. ISBN 978-80-225-4275-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016)

  elektronická kniha

 9. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. Recenzenti: Vincent Jakub, Aneta Bobenič Hintošová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [29 s.]. ISBN 978-80-225-4274-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. Oponenti: Vladimír Kvetan, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. 239 s. APVV-14-0324. ISBN 978-80-7144-255-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]